CST gruppemøder

Specialergoterapeut Annette Johannesen skitserer i denne video, hvordan du som uddannet gruppeleder gennemfører CST gruppemøder med udgangspunkt i 18 nøgleprincipper. Se hende også fortælle om de demensramtes egen oplevelse af et CST forløb.

Dette er en gengivelse af det, Annette Johannesen gennemgår i videoen.

CST gruppemøder er et tilbud til en lille gruppe på 6-8 borgere med demens, som man vurderer har glæde af at være sammen, og som fungerer på nogenlunde samme kognitive niveau.

Deltagerne mødes i gruppen 14 gange i alt og gerne to gange om ugen - det har forskningen nemlig vist, giver det bedste resultat. Grupperne ledes af 1-2 gruppeledere, som er uddannet i metoden, og som også har uddannelse i og fokus på at sikre, at man under møderne arbejder med 18 nøgleprincipper, hver gang man mødes.

Til møderne skal deltagerne modtage multisensorisk stimulation – mange sanser skal stimuleres og sættes i gang. Samtidig er det en rigtig god ide, at komme rundt om minder – altså reminiscens metoden, hvor man mindes tidligere tider – der hvor de demensramte har nogle færdigheder og gode erindringer fra. Men man skal ikke blot forblive i minderne, så gruppelederne har en opgave i at få bragt erindringerne op til her og nu - fx hvordan føler den demensramte, det var før i tiden i forhold til nu.

Under CST møderne er det vigtigt, at gruppelederne også altid sørger for at spørge ind til holdninger og meninger mere end til fakta. Det er faktisk forbudt at spørge til fakta, for det kan der svares forkert på. Deltagernes holdninger og meninger er meget mere interessante.

Det handler også rigtig meget om at få deltagerne til at tænke. Hvis snakken fx falder på mad, kan man spørge til, hvad deltagerne synes om, at vi i dag fx spiser insekter, eller at vi nu også spiser tang. Man skal altså ikke blot spørge til, om de kan lide frikadeller eller kylling.

Energi til hjernen

De deltagere, Annette Johannesen selv har haft i CST gruppeforløb, har været utrolig glade for det. De siger, de bliver frisket op, og at det ligesom er et slags styrtebad for hjernen. De er blevet fyldt med inspiration og tanker, og de har fået mere energi.

De har samtidig fået mere selvtillid og mod på at snakke. De føler den kan noget, fordi de er blevet udfordret, på lige dét de kan. Her er det gruppelederens ansvar at udfordre deltagerne lige tilpas.

Og så fremhæves det gode fællesskab – den gode oplevelse. Det skal opleves muntert, positivt og rart og være i et CST forløb.

Mere inspiration

Sundhedsplejen har nøglerolle i indsatsen mod børn og unges mistrivsel
Artikel Gå til siden
Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden
Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her
Artikel Gå til siden