UDL: Sådan skaber du fleksible og inkluderende læringsmiljøer i skolen

Elever er forskellige og har forskellige forudsætninger for at lære. Men hvordan favner du som lærer elevernes forskelligheder i din undervisning? I artiklen her bliver du klogere på ”Universal Design for Learning (UDL)” – en didaktisk tilgang til at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer for alle.

1200x628-webbilleder-lærer-evu-02-24

Som lærer er du sikkert vant til at differentiere din undervisning, så de elever som har særlige udfordringer kan deltage i undervisningen på særlige vilkår. Måske får elever, som har svært ved at læse, mulighed for at lytte til en tekst, mens resten af klassen læser teksten. Eller måske får elever, som har svært ved at sidde stille, mulighed for at få en ekstra pause, mens resten af klassen arbejder med en opgave.

Selvom det selvfølgelig er velment at tilbyde kompenserende muligheder til enkelte elever, så kan det også være med til at fastholde eleverne i deres udfordringer, fordi de hele tiden bliver mindet om, at de er anderledes. Og samtidig kan det være med til, at eleverne føler sig uden for fællesskabet i klassen.

Med udgangspunkt i UDL kan du vende det hele lidt om, så det ikke kun er enkelte elever, som får valgmuligheder i undervisningen men alle elever – både de dygtige og dem, der har det svært. På den måde kan du uden at stigmatisere understøtte et godt og trygt læringsmiljø for alle.

Hvad er UDL?

UDL står for Universal Design for Learning og dækker over en didaktisk tilgang, som er forholdsvis ny i Danmark. UDL kommer oprindeligt fra USA, men er oversat til en dansk kontekst af Mette Molbæk og Lotte Hedegaard-Sørensen.

Tilgangen er et skridt på vejen væk fra en ”one size fits all-tankegang”, hvor alle i klassen gennemgår det samme materiale og løser opgaverne efter samme opskrift. Med udgangspunkt i UDL åbner du som lærer op for, at der ikke kun er én måde at lære på, og du giver eleverne mulighed for selv at bestemme, hvordan de vil arbejde med et emne ved at give dem konkrete valgmuligheder.

Formålet er at skabe fleksible læringsmiljøer, som imødekommer elevernes forskellige forudsætninger og fjerner de barrierer, som nogle elever oplever i den mere traditionelle undervisning.

Tre principper for læring

UDL bygger på tre principper:

 • Engagement og motivation (Hvorfor)
  Det er ofte forskelligt, hvad der motiverer eleverne i skolen. Nogle elever motiveres af spontanitet og nye måder at arbejde på, mens andre foretrækker faste rutiner. Nogle vil helst arbejde sammen, mens andre foretrækker at kunne fordybe sig på egen hånd. Det er derfor vigtigt at åbne op for flere forskellige muligheder for, at den enkelte kan motiveres og engagere sig.
 • Indhold (Hvad)
  Vi lærer på forskellige måder og har forskellige præferencer og forudsætninger for at forstå de informationer, vi får. Ved at give eleverne forskellige veje til information og viden understøtter du mulighederne for, at den enkelte kan tilegne sig stoffet.
 • Handling og udtryk (Hvordan)
  Vi har også forskellige præferencer og forudsætninger for selv at kunne formidle vores viden. Derfor giver det mening at tilbyde eleverne forskellige muligheder for at kunne udtrykke sig og omsætte det, de har lært.

Sådan arbejder du med UDL i din undervisning

UDL kan som udgangspunkt bruges i alle fag og på alle klassetrin. Men for de fleste lærere vil det tage tid at få arbejdsformen ind under huden. Derfor er det en god idé at starte i det små.

Læs her hvordan Anne og Diana bruger UDL i henholdsvis en 2. og 10. klasse

Når du skal i gang, kan du fx tænke på en elev, som ikke deltager i dele af din undervisning og overveje, hvad det er i din undervisning, som forhindrer eleven i at være med? Derefter kan du overveje, hvad du som underviser kan gøre for at fjerne barriererne?

Det er vigtigt, at du har blik på elevgruppen som helhed – og hvordan du får skabt en god holdånd.

Eksempel: Undervisning i dansk om Brødrene Løvehjerte:

12389_model_skoleområdet_evu_02-24

Modellen kan også bruges i andre fag. Eksempelvis:

 • Hjemkundskab: Hvis målet er at følge en opskrift – så kan man fx tilbyde at man følger den på skrift eller ved at se en instruktionsvideo.
 • Matematik: Hvis målet er at forstå brøker – så kan nogle elever have brug for at arbejde med fysiske ting fx legoklodser eller centicubes for at forstå brøker, mens andre kan tegne og andre igen kan arbejde med skriftlige opgaver. For at forstå brøker kan børn have brug for at bygge, male, skrive, finde, tegne osv.
 • Historie: Hvis målet er at lære om Dronning Margrethe den 2. – så kan du fx give eleverne mulighed for at vælge mellem at tegne et stamtræ, finde informationer om hendes opvækst, se en af hendes nytårstaler eller selv skrive deres egen nytårstale.

Hent mere inspiration om UDL

Hall, T.E., Meyer, A. & Rose, D.H. (2012). Universal Design for Learning in the classroom: Practical applications. Guilford Press.

Mitchell, D. (2008). What really works in special and inclusive education: Using evidence based teaching strategies. Routledge

Molbæk, M. & Hedegaard-Sørensen, L. (2023). Universal Design for Learning – fleksible og inkluderende læringsmiljøer for alle. Dafolo

Podcast: The Creative Classroom with John Spencer. Katie Novak on How to Make Universal Design for Learning (UDL) Work in Your School

Skal vi hjælpe dig videre?

Hvis du og dine kollegaer gerne vil blive dygtigere til at tænke flere didaktiske veje ind i undervisningen, så har vi i VIA gode muligheder for at hjælpe jer godt videre.

Læs også

Lærere: Sådan bruger vi UDL i undervisningen
Gå til siden
AI i skolen - hvorfor og hvordan?
Artikel Gå til siden
Skoleleder: Diplomuddannelse er en vigtig opkvalificering for lærere og vejledere i skolen
Gå til siden
Sådan styrker du fællesskabet i klassen - fagligt og socialt
Artikel Gå til siden