Når projektledelsen bliver udfordret - hvad gør du?

I denne guide griber vi fat i nogle af de kendte udfordringer, der gang på gang kan give projektledere rynker i panden - også den ellers erfarne projektleder. Vi ser på, hvordan udfordringerne opstår, og du får konkrete forslag til at håndtere dem i praksis.

guide-projektledelse-udfordringer-mobil

Derfor skal du læse guiden

Projektledere besidder nogle helt særlige ledelseskompetencer. Men udfordringer med øget kompleksitet, forandring og manglende commitment udfordrer alligevel gang på gang – også den ellers erfarne projektleder. 

I guiden får du: 

  • Viden om og forslag til, hvordan du griber forandringsprojekter an som projektleder. Forandringsprojekter kræver ofte specifikke greb og overvejelser.
  • Forslag til hvordan du som projektleder tackler manglende motivation og commitment hos projektdeltagerne på den ene side og en uengageret (travl?) projektejer og styregruppe på den anden.
  • Konkrete redskaber til at håndtere planlægning og overblik med henblik på bedre kommunikation - heriblandt målhierarki, ansvarsskema, fælles forståelsesramme, gevinstdiagram, risikoskema og mødeformer.
  • Anbefalinger til elementer og kompetencer i dit lederskab og projektledelsen, du kan skrue på og udvikle.

Udfyld formularen og vi sender dig guiden