Sådan skaber CST værdi for familier til mennesker med demens

Ud over at CST eller kognitiv stimulationsterapi gavner mennesker med demens, kan det også gavne deres familier. Hvordan det, forklarer Specialergoterapeut Annette Johannesen i denne video.

Dette er en gengivelse af det, Annette Johannesen gennemgår i videoen.

Ud over at kognitiv stimulationsterapi (CST) gavner mennesker med demens, kan det også gavne deres familier. Der er derfor også udarbejdet et koncept, så familierne kan øve sig i og træne nogle af de nøgleprincipper, der hører til CST.

Det kan fx være noget med at spørge til meninger og holdninger i stedet for at spørge til fakta, arbejde med at skabe stimulation og samtaler samt snakke aktuelt, hvis man vender minder – altså ikke kun blive i minderne og fortiden, men også tale om, hvordan man synes det fungerer nu og her.

Familier til de demente, som har deltaget i Annette Johannsens CST grupper, har særlig oplevet, at deres familiemedlemmer med demens vågnede op og fik mere energi. De glædede sig til at komme til grupperne, og de sad derhjemme og forberedte sig på det, de vidste, de skulle snakke om næste gang.

Det gavner således ikke kun de demensramte, men også familierne, og deltage i CST - kognitiv stimulationsterapi

Om Anette Johannesen

Annette Johannesen er specialergoterapeut i gerontologi og International CST Trainer. Siden 1985 har Annette deltaget aktivt i udviklingen af modeller for dansk ældrepleje og har skrevet artikler og bøger om emnet. Annette er kendt for at organisere aktivitet og støttende miljøer for personer med demens. Aktuelt arbejder hun med at etablere et CST-netværk i Danmark og udvikle den danske CST model i samarbejde med VIA University College.

Mere inspiration

Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Videokonsultation i palliative indsatser styrker kommunikationen og øger tryghed
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden
Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her
Artikel Gå til siden