Motivation i skolen - i et inkluderende perspektiv

Ny forskning rykker på den oprindelige forståelse af motivation som begreb. Se med, når lektor og cand.psych. Jørgen H. Lyhne går tættere på den nyere forståelse af motivation - og hvordan motivation og det inkluderende arbejde på landets skoler hænger sammen.

Her kan du læse en gengivelse af det, der bliver sagt på videoen.

Hvad er motivation?

Motivation - hvad er det? Hvad ville du svare, hvis du blev stillet spørgsmålet? Motivation ved vi nok alle, hvad er. Eller gør vi? Tidligere opfattede vi motivation som noget, der var knyttet til den enkelte - til eleven, til barnet, til kollegaen og til en selv.

Motivation opstår i fællesskabet

Den nyeste viden og forskning om motivation giver os et langt mere dybdegående og bredt indblik i, hvad motivation egentlig er. Motivation er noget, der opstår sammen i fællesskabet - i det gode læringsfællesskab. Motivation er derfor noget, vi skaber. Det stiller også krav til dig som professionel.

Motivation udspringer af lysten til at lære, det vil sige læringslyst. Læringslyst handler om engagement i det faglige og om at opleve at mestre faget. Motivation kommer også ved, at vi erfarer, at det nytter at gøre en ekstra indsats. Den, der gør sig umage og gør en ekstra indsats, oplever en forøget motivation. Motivationen fremmes derfor også, når eleven oplever medansvar og ejerskab. Her er projektarbejdsformen interessant, fordi vi her faciliterer oplevelsen af ejerskab og at have lyst til at arbejde med stoffet.

Vi kan sammenfatte det hele i fem motivationsformer:

  • Vidensmotivation
  • Relationsmotivation
  • Præstationsmotivation
  • Mestringsmotivation
  • Involveringsmotivation

Pointen i den ajourførte opfattelse af motivation er, at vi bevæger os væk fra et ensidigt individperspektiv og over til et langt bredere kontekst- og helhedsperspektiv. Her bliver konteksten interessant, og her er det, vi tager udgangspunkt i det at være i et inkluderende læringsfællesskab.

Det gode motivationsarbejde er faktisk et vigtigt skridt på vejen til at lykkes med inklusionsindsatserne. Og tilsammen fremmer vi elevens lyst til læring, vi fremmer elevens gode oplevelse af at udvikle sig, og vi optimerer elevens trivsel.

Om Jørgen Lyhne

Jørgen Lyhne er ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet, samt forfatter og ansvarshavende redaktør på tidsskriftet Kognition & Pædagogik. Jørgen er ekspert i inklusion af børn med særlige behov samt integration af flygtningebørn i skoler og daginstitutioner.

Se Jørgens ekspertprofil

Mere inspiration

Forældresamarbejde - Skab sammenhæng mellem dagtilbud og hjem
Artikel Gå til siden
Hvad er professionelle læringsfællesskaber (PLF)?
Gå til siden
3 didaktiske perspektiver: Sådan arbejder du med bæredygtighed i undervisningen
Gå til siden
Er du lærer? 5 gode grunde til at blive praktikvejleder i skolen
Artikel Gå til siden
3 indledende greb til bæredygtig dannelse i dagtilbud
Gå til siden