Hvad er forudsætningerne for et inkluderende læringsmiljø?

Forudsætningerne for at udvikle et inkluderende læringsmiljø i skoler og institutioner indebærer et fælles værdigrundlag og et stærkt teamsamarbejde.

 

Dette er en gengivelse af, hvad der bliver fortalt i videoen.

Forudsætningerne for at udvikle et inkluderende læringsmiljø er funderet på et fælles værdigrundlag som hele skolen - både lærer, pædagoger og forældre – er forpligtiget på. Dette værdigrundlag skal funderes i en forskellighedstænkning og i fællesskabstænkning med fokus på diversitet i børnegruppen.

Lærere og pædagoger bør råde over de nødvendige kompetencer til at se, hvordan de kan udvikle indsatser, der skærper læring og trivsel for alle børn.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at omdrejningsaksen er, at de professionelle arbejder i teams sammenhænge, så vi her kvalificerer, hvordan indsatserne skal være i forhold til den grad af diversitet, vi har i børnegruppen.

Mere inspiration

Forældresamarbejde - Skab sammenhæng mellem dagtilbud og hjem
Artikel Gå til siden
Hvad er professionelle læringsfællesskaber (PLF)?
Gå til siden
3 didaktiske perspektiver: Sådan arbejder du med bæredygtighed i undervisningen
Gå til siden
Er du lærer? 5 gode grunde til at blive praktikvejleder i skolen
Artikel Gå til siden
3 indledende greb til bæredygtig dannelse i dagtilbud
Gå til siden