Video

Fald er en trussel mod den ældres liv

Se videoen, hvor Michael Smærup fortæller om de store konsekvenser ved fald hos ældre borgere og om vigtigheden af forebyggelse.

Her kan du læse en gengivelse af det, der bliver sagt på videoen.

Fald er en trussel mod den ældres liv og resulterer ofte i store mobilitetsbegrænsninger. Derudover bliver den ældre også ofte mindre selvhjulpet og meget plejekrævende efterfølgende. Omvendt kræver det, at de fagpersoner, der har med den ældre at gøre i hverdagen såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, SOSU-assistenter og -hjælpere, er klædt på til opgaven. Det er vigtigt, at de ved, hvordan man faldudreder, og at de ved, hvilke behandlingstiltag der skal iværksættes efterfølgende.

Fald hos ældre har store konsekvenser

Hvem er det så, der falder? Vi ved, at hver tredje ældre over 65 år falder mindst én gang om året. Vi ved også, at hver anden ældre over 80 år falder mindst én gang om året. Det har selvfølgelig noget at gøre med de aldersforandringer, der sker igennem livet. 13.000 ældre bliver indlagt på sygehuset, på grund af fald, om året. 45.000 ældre har besøgt skadestuen, på grund af fald, om året. Når man først er faldet én gang, så er der stor risiko for at falde igen. Man ved faktisk, at ældre, der er faldet én gang, har næsten tre gange øget risiko for at falde igen. Det har noget at gøre med, at man bliver mere forsigtig i hverdagen, begrænser sig og bliver mere indendørs osv.

Samfundsøkonomisk har det også store konsekvenser. Et fald resulterer ofte i et hoftebrud, og et hoftebrud koster samfundet 220.000 kr. pr. patient. Eftersom vi ved, at ca. 7000 ældre falder om året og får hoftebrud, så vil et hurtigt regnestykke betyde, at vi ender på 1,5 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge. Mange kommuner arbejder i dag ikke systematisk med faldforebyggelse. Faldforebyggelse er meget komplekst, og det kræver, at alle fagpersoner er klædt på til at arbejde tværfagligt. Kun på den måde kan man komme 360 grader rundt om patienten og lave faldforebyggelse.

Om Michael Smærup

Michael Smærup er underviser og forsker hos VIA University College. Han er tilknyttet forskningscentret VIA Sundheds- og Velfærdsteknologi. Michael har særlig stor viden om sundhedsteknologi samt sundhed og sygdom hos ældre mennesker.

Mere inspiration

Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her

Er du praktikvejleder for socialrådgiverstuderende? Eller har du et ønske om at blive det? Så er praktikvejlederuddannelsen noget for dig! Læs hvorfor.

Gå til siden

Børnemindmapping - inddrag barnet med samtalemetoden

Børnemindmapping er en samtalemetode, der hjælper dig med at sætte barnets fortællinger og perspektiv i fokus. Læs her, hvordan du kan bruge det i dit job.

Gå til siden

Psykosocial rehabilitering: Lev op til kravene og understøt recovery

Bliv klogere på de krav, som tilsynet vurderer et bosted ud fra. 3 metoder inden for socialpædagogik til at opnå kravene og understøtte borgernes recovery.

Gå til siden

6 grunde til at tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse

Kan dine kompetencer følge med forandringer i dit arbejdsliv i sundhedsvæsnet? Bliv klogere på, hvorfor du skal tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Gå til siden