En udfordring i arbejdet med inklusion

Fra at være vant til kvantitativt at måle på, hvor stor en procentdel vi kan inkludere, bevæger vi os nu mod i langt højere grad at skulle arbejde mere kvalificerende med, hvad der skal til, for at vi kan få barnet til at trives

 

Dette er en gengivelse af, hvad der bliver fortalt i videoen.

Den største udfordring vi står med i dag i forhold til inklusion er, at gå fra den kvantitative måling af, at vi skal have en vis procentsats inkluderet, og i stedet gå over til at arbejde langt mere kvalificerende med, hvad skal der til, for at vi kan få barnet til at trives i et inkluderende læringsmiljø.

Der skal være de helt rette forudsætninger og professionelle kompetencer til stede for, at vi kan skabe de bedste muligheder, så børn og unge kan trives og udvikle sig i skoler og institutionelle sammenhænge.

Mere inspiration

Forældresamarbejde - Skab sammenhæng mellem dagtilbud og hjem
Artikel Gå til siden
Hvad er professionelle læringsfællesskaber (PLF)?
Gå til siden
3 didaktiske perspektiver: Sådan arbejder du med bæredygtighed i undervisningen
Gå til siden
Er du lærer? 5 gode grunde til at blive praktikvejleder i skolen
Artikel Gå til siden
3 indledende greb til bæredygtig dannelse i dagtilbud
Gå til siden