Video

Effekt af ansættelsesrettede virksomhedsforløb for udsatte ledige

Hvad er effekten af ansættelsesrettede virksomhedsforløb for udsatte ledige? Det har man undersøgt på Københavns Professionshøjskole. Docent og ph.d. Mikkel Bo Madsen fortæller her om de interessante findings, der blandt andet viser, at det ofte er de langvarige og kontinuerlige forløb i den samme virksomhed, der fører til job

Her kan du læse en gengivelse af det, der bliver sagt på videoen.

Vi har undersøgt virkningen af ansættelsesrettede virksomhedsforløb på Københavns Professionshøjskole. Det, vi har gjort, er, at vi har fundet en masse virksomheder, som har ansat tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i rigtige job.

Langvarige kontinuerlige forløb bliver til job

Det er en rigtig besværlig målgruppe for beskæftigelsessystemet generelt. Det er ret sjældent, at folk fra den her målgruppe kommer i job. Derfor er vi interesserede i at fokusere på, om der er mønstre i, hvornår forløb som dette bliver til job – og det er der.

Der er helt klare mønstre. Når forløb bliver til ansættelser, så har det været langvarige kontinuerlige forløb i den samme virksomhed. Her har man haft tålmodighed til, at de udsatte borgere har kunnet lære at blive en del af virksomhedens fællesskaber, kunne indgå i relationer med andre medarbejdere, med kunder, og hvad der nu end måtte være. De har også kunnet lære de arbejdsfunktioner, der skulle til, og virksomhederne har haft tid til at lære at håndtere folk med andre problemer end den gængse medarbejder, og nogle i den her målgruppe har virkelig andre problemer.

Det interessante ved, at relativ langvarige og kontinuerlige forløb i den samme virksomhed bliver til job, er, at rigtig mange kommuner arbejder efter et andet princip. De bruger korte og afbrudte forløb, hvor man har tænkt et trappetrinsprincip; du kan lære noget det ene sted, og så afbryder vi forløbet, og så kan du lære noget et andet sted, et tredje sted og et fjerde sted.

Vores undersøgelse peger på, at når man arbejder med de her serier, så risikerer man at bryde folk ned, fordi de får indgydt motivation og håb det ene sted, men det ender aldrig med at blive til job, og det bryder folk ned til sidst. Hvorimod, hvis man har tålmodighed og kan understøtte et forløb i den samme virksomhed, så kan det også ende med at blive til job.

Mere inspiration

Beskæftigelse - Kompetencer for frontlinjemedarbejdere

Der stilles øgede krav til medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen. Hør hvilke kompetencer, der især er brug for hos frontlinjemedarbejderne.

Gå til siden

5 potentialer for at få udsatte ledige i job

Forskningsprojektet LISES udpeger fem potentialer for at få udsatte ledige i job. Hør lektor og forsker, Dorte Caswell, fortælle om dem i denne video.

Gå til siden

Det svarer sig at investere i beskæftigelsesindsatsen

Forhenværende Beskæftigelseschef, Jørgen Skovhus Haunstrup, sætter i denne video spot på tre ting, vi skal være dygtigere til på beskæftigelsesområdet.

Gå til siden

Afgørende kompetencer hos den koordinerende sagsbehandler

Rikke Ehrenreich har undersøgt, hvordan de koordinerende sagsbehandlere, selv forstår og varetager funktionen. Få indblik i udfordringerne.

Gå til siden