6 grunde til at tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse

Hastigheden i sundhedsvæsnet er høj, og forandringer og ustabilitet er et vilkår i dit arbejdsliv. Vi får hele tiden ny viden og nye redskaber, vi skal forholde os til. Kan du og dine kompetencer følge med? Bliv klogere på, hvorfor du skal tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Derfor skal du læse den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Det danske sundhedsværen er i konstant bevægelse, og de mange forandringer lader sig ikke altid styre af planlægning. Sideløbende med de mange forandringer, får vi også hele tiden ny viden, nye redskaber, nye behandlingsformer, nye IT-systemer og til at håndtere det hele - nye organiseringer. Der er derfor ikke noget at sige til, hvis du som fagperson i det sundhedsfaglige felt vil kunne nikke genkendende til, at dit arbejdsliv er præget af stor kompleksitet - og det uanset om du er sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, bioanalytiker, tandplejer, jordemor eller radiograf.

Det er selvfølgelig positivt, at vi i dag har udsigt til at blive ældre end tidligere generationer. Men højere alder betyder også typisk flere sygdomme, og et større behov for behandling og hjælp fra forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet. Det kræver mere samarbejde på tværs og en høj grad af omstillingsparathed – opgaver, som tidligere blev håndteret et sted, flytter til andre sundhedsprofessionelle, fordi patienter i dag skal udskrives hurtigere. Det er både nødvendigt og godt, at sundhedsvæsnet rykker sig i takt med udviklingen. Men hvordan forholder du dig til den kompleksitet, det alt sammen giver anledning til i dit arbejdsliv?

Få nye kompetencer med en sundhedsfaglig diplomuddannelse

At være i konstant forandring og parat til arbejde på nye måder, stiller store krav til din viden og dine kompetencer. Og nej, mere viden giver ikke flere hænder. Men viden og flere redskaber kan hjælpe dig til bedre at overskue en kompleks hverdag, håndtere forskellige situationer og arbejde på nye måder, der i stigende grad kræver, at du har stærke digitale kompetencer. 

Det kan både være svært at finde overskuddet til og overhovedet at få lov til at tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse i en meget travl hverdag, men tilbagemeldingerne fra rigtig mange studerende, taler deres tydelige sprog. De kompetencer, du tilegner dig på en sundhedsfaglig diplomuddannelse, er givende for både dig, dine kollegaer, din arbejdsplads, din leder, samarbejdspartnere i sundhedsvæsnet og ikke mindst for borgerne. Vi har derfor samlet en række argumenter til dig, der gerne vil have opbakning til at komme i gang med en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

1. Få nye faglige input og redskaber

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse får du opdateret viden relateret til din praksis. Du kan målrette din sundhedsfaglige diplomuddannelse med retningerne borgernær sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsformidling og klinisk uddannelse eller professionspraksis. Du får undervisning, som du kan relatere til din hverdag, og du møder undervisere, der er optaget af praksis og up to date omkring faglig viden, udfordringer og dagsordener i samfundet. 

2. Forstå din praksis på en ny måde

En sundhedsfaglig diplomuddannelse gør dig i stand til at se praksis med nye briller. Måske kan dit arbejdsliv til tider føles kaotisk og frustrerende? Nye perspektiver på dit arbejde vil gøre, du vil forstå dine frustrationer og nå til et sted, hvor du kan handle på dem. At zoome ud og se praksis fra afstand midt i et arbejdsliv giver dig mod og energi til at handle på nye måder. Det afhjælper frustrationer, tidspres og styrker din arbejdsglæde. 

3. Få netværk og nye perspektiver på klinisk praksis

På den sundhedsfaglige diplomuddannelse vil du møde andre sundhedsprofessionelle, der ligesom underviserne vil give dig nye perspektiver på din hverdag. Det vil udfordre den måde, du tænker på og give dig indblik i andre handlemuligheder, og du vil dermed få et nyt og større handleberedskab. Du vil også kunne sparre med medstuderende, der har samme rolle eller interesse som dig.

4. Øg din faglige tryghed, sikkerhed og stolthed

Har du viden nok om den specifikke indsats? Er du opdateret på dit område? Skal du varetage en ny funktion, og føler du, at du selv skal opfinde din funktion? Du skal kende din rolle, begreber og fagsprog. Du har brug for faglig sikkerhed og tryghed i dit arbejde, og det kan en sundhedsfaglig diplomuddannelse give dig med en helt ny viden og refleksioner, bag det, du gør. Det er vigtigt for at kunne opnå en faglig stolthed.

5. Få tid til sparring med kollegaer

Er I nogle kollegaer, der tager moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse sammen, så er der tid til faglige drøftelser og diskussioner. Hvad forstår vi fx ved tværprofessionelt samarbejde? Eller hvordan kan vi arbejde med kvalitetsudvikling i praksis? Hvordan kan vi i højere grad inddrage pårørende, og hvordan kan vi organisere inddragelse af pårørende? Det kan være svært at finde tid til sparring i en hverdag, hvor man skal tage sig af nogen. Men det er der mulighed for, når jeres uddannelsesforløb på den sundhedsfaglige diplom er organiseret af arbejdspladsen. Det gode efteruddannelsesforløb lykkes i fællesskab, og der skal derfor ledelsesstøtte og –opfølgning til.

6. Byg kompetencer ovenpå løbende

En sundhedsfaglig diplomuddannelse er opdelt i moduler, så du ikke forpligter dig over længere tid. Du kan derfor tage modulerne løbende, som det passer ind i dit arbejds- og privatliv. Ønsker du en hel sundhedsfaglig diplomuddannelse, skal du blot afslutte uddannelsen inden for seks år. Uddannelsens undervisningsformer er også fleksible for både dig og din arbejdsplads - du skal ikke kun sidde på skolebænken men vil også møde e-læring, webinarer eller streaming. Læs mere om sundhedsfaglig diplomuddannelse, og find de moduler, der passer ind i din kompetenceudvikling.

Mere inspiration

Hvad er Housing First? - Bolig først og dernæst social støtte
Artikel Gå til siden
Videokonsultation i palliative indsatser styrker kommunikationen og øger tryghed
Artikel Gå til siden
Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse hos mennesker med funktionsnedsættelser?
Artikel Gå til siden
Hvad er traumer? Håndter traumer fagligt og professionelt
Artikel Gå til siden
Bliv praktikvejleder for socialrådgiverstuderende – få 7 grunde her
Artikel Gå til siden