Video

5 potentialer for at få udsatte ledige i job

I et større forskningsprojekt, der hedder LISES, er der udpeget fem potentialer for at få udsatte ledige i job. Se videoen, hvor Dorte Caswell gennemgår dem alle fem og forklarer vigtigheden af sammenspil og evnen til at tænke på tværs.

Her kan du læse en gengivelse af det, der bliver sagt på videoen.

Vi har et stort forskningsprojekt, der hedder LISES, og i LISES arbejder vi med forskellige potentialer. Vi har udpeget fem forskellige potentialer på forskellige niveauer, og det er en pointe i LISES, at vi bliver nødt til at arbejde på tværs af de her forskellige niveauer.

Det handler om, at der både er et potentiale for at kvalificere den kommunale organisering og tydelighed på, hvad målsætningen og fokusområdet er. Det handler også om, at der er potentiale for at forbedre det helhedsorienterende, altså at mange af borgerne har komplekse problemer, og derfor bliver man nødt til at arbejde på tværs. Det handler om at kvalificere mødet mellem frontlinjemedarbejdere og borgere, og kommunikationen mellem de her to er vigtig. Det handler om, at borgerinddragelsen skal gøres reel og forankret i den konkrete situation, og det handler om virksomhedsinddragelsen. Så de her fem potentialer skal spille sammen, og man bliver nødt til at tænke på tværs.

Mere inspiration

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: 5 nye krav, I skal leve op til

En ny og forenklet lov om aktiv beskæftigelsesindsats trådte i kraft fra 2020. Få svar på hvad den nye lov betyder for dit arbejde med ledige i artiklen.

Gå til siden

Bedre kvalitet på beskæftigelsesområdet stiller høje krav til medarbejdernes kompetencer

I denne artikel sætter Peter Buntzen spot på de 3 fagligheder og kompetencer, beskæftigelsesmedarbejderne særligt skal kunne mestre i dag. Læs med her!

Gå til siden

Beskæftigelse - Kompetencer for frontlinjemedarbejdere

Der stilles øgede krav til medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen. Hør hvilke kompetencer, der især er brug for hos frontlinjemedarbejderne.

Gå til siden

Effekt af ansættelsesrettede virksomhedsforløb for udsatte ledige

Docent og ph.d. Mikkel Bo Madsen fortæller her om de interessante findings, der viser, hvilke forløb, der fører til job.

Gå til siden